Vad är detta?

Ett säkerhetstest för att kontrollera att
beställningen görs av en person och inte av
en skräppost-robot

Dessbättre är det omöjligt för ett
dataprogram att själv läsa ut en siffer-
eller ordkombination
från en bild om tecknen är olika stora
och i olika typsnitt. Detta gör att endast en
fysisk person kan skicka en beställning via
vårt webformulär.